שליחת הודעות SMS

יתרת ההודעות שלך
 

תווים 0 מקטעים 0

*שימו לב! עד 134 תווים מחויב כהודעה אחת. מעבר לכך, כל מקטע של עד 67 תווים נוספים מחויב כהודעה נוספת.

העתק נתונים והדבק אותם כאן או הקלד ידנית

הגדרת שליחה עתידית

מידע השירותים שלנו

מספר וירטואלי

SMS לחו"ל

רגולציה 2020 זיהוי שולח

SMS חינם

SMS לעסקים

שליחת SMS באמצעות API

צירוף קובץ
ל- SMS

SMS חסוי

מספר וירטואלי לטלפון כשר

הודעות מותאמות אישית